Меню Рубрики

Структура вікон windows вікіпедія

Структура вікна. Робота з вікнами

Урок №4 з теми “Операційна система Windows”. На цьому уроці ми розглянемо типи вікон ОС Windows; вивчимо елементи інтерфейсу кожного з типів вікон; навчимось виконувати операції над вікнами та об’єктами у вікні.

Що називають вікном в ОС Windows?

Як ви вже знаєте з попередніх уроків, Windows – це ОС з графічним інтерфейсом. Елементами графічного інтерфейсу є вікна, значки, меню, вказівник.
Основним елементом ОС Windows є вікно.

Вікно – це прямокутна область екрана, в межах якої користувач може виконувати різні операції над об’єктами ОС.

Типи вікон

 • Програмні– відкриваються при запуску програм (до них також належать вікна папок та дисків, які являються вікнами програми «Провідник»)
 • Діалогові– призначені для встановлення параметрів та властивостей різних об’єктів.
 • Інформаційні– містять повідомлення для користувача.

Елементи інтерфейсу вікон

Елементи програмного вікна:

 • Рядок заголовка– верхній елемент вікна, який містить кнопку Меню вікна (емблема програми, при натисненні на яку відкриваються команди керування вікном), назву вікна та кнопки керування вікном : Згорнути, Розгорнути/ Відновити, Закрити.
  За допомогою кнопок керування вікном можна змінювати режими відображення віконповноекранний та віконний.
 • Рядок меню (Головне меню)– містить список команд, які можна виконувати над об’єктами у вікні.
 • Панелі інструментів – відображають кнопки найбільш уживаних команд.
 • Робоча область – область в якій можна працювати з об’єктами вікна.
 • Підлеглі вікна – вікна, що містяться в середині основного вікна.
 • Рядок стану – нижній елемент вікна, який містить інформацію про стан вікна чи якогось об’єкта в ньому.
 • Смуги прокручування– призначені для перегляду вмісту всього вікна, якщо він не поміщається на екрані.

Діалогові вікна

також містять Рядок заголовка, як і програмні.

Крім того діалогові вікна можуть містити:

кнопки;

перемикачі (можна вибрати лише один з запропонованих варіантів);

прапорець (можна вибрати всі варіанти);

поле (для введення даних вручну)

поле зі списком (дозволяє ввести в ручну або вибрати із списку, натиснувши на стрілочку, елементи списку)

лічильник (для встановлення числових параметрів)

вкладки (якщо об’єкт має багато властивостей, їх розбивають на групи)

Інформаційні вікна

містять Рядок заголовка та область з повідомленням для користувача.

Операції над вікнами

Вікна можна активізувати, перемістити, змінити розміри, мінімізувати, розгорнути, повернути до попереднього вигляду, закрити.

ОС Windows дає змогу відкривати одночасно кілька вікон.

Вікна можуть розміщуватись поруч (зліва-направо, зверху-вниз) та перекриватись (зокрема, розміщуватись каскадом).

Для зміни розміщення вікон

потрібно в контекстному меню панелі задач (контекстне меню можна викликати сполученням клавіш Shift+F10) вибрати бажане розміщення. Розміщення вікон можна також змінювати за допомогою миші, перемістивши його в потрібне місце.

Для того, щоб перемістити вікно (чи виконати будь-яку іншу дію) його спочатку потрібно активізувати.

Щоб активізувати вікно

достатньо виконати одну з наведених нижче команд:

 1. натиснути вказівником миші по одному з його об’єктів або елементів інтерфейсу (у активного вікна Рядок заголовка має більш яскравий колір);
 2. натиснути на кнопці вікна на панелі задач;
 3. скористатись сполученням клавіш Alt+Tab для переходу між вікнами та Enter для підтвердження вибору.

Щоб перемістити вікно потрібно піднести вказівник до Рядка заголовка, затиснути ліву кнопку миші і перетягнути вікно в потрібне місце.

Щоб змінити висоту вікна , потрібно піднести вказівник до нижньої або верхньої межі (щоб він набув вигляду двонапрямленої стрілки ) і, натиснувши ліву кнопку миші, перетягнути вгору або вниз.

Аналогічно для зміни ширини вікна потрібно перетягнути його за ліву або праву межу. Для одночасної зміни висоти і ширини потрібно перетягувати за кут вікна .

Для мінімізації вікна потрібно натиснути кнопку «Згорнути» – вікно «зникає» з екрану, але залишається кнопка вікна на панелі завдань.

Іншими двома кнопками керування вікном його можна розгорнути (повернути до попереднього вигляду) та закрити .

Закрити поточне вікно

можна також за допомогою комбінації Alt+F4.

Виконання операцій над об’єктами у вікні папки чи програми

Над об’єктами у вікні можна виконувати ті ж операції, що і над об’єктами на робочому столі, скориставшись відомими уже командами. Крім того, для роботи з об’єктами можна скористатись командами Головного меню чи панелі інструментів.

Зокрема, щоб створити, видалити, перейменувати, переглянути властивості потрібно вибрати відповідно команду в меню Файл; для копіювання, переміщення, виділення – меню Правка тощо.

Для полегшення роботи з об’єктами їх можна упорядковувати (за ім’ям, типом, розміром, датою створення тощо) та змінювати вигляд (ескізи сторінок, плитка, значки, таблиця, список), скориставшись меню Вигляд (Вид). Також за допомогою меню Вигляд можна змінювати вигляд самого вікна – додавати та прибирати різні його елементи.

Деякі сполучення клавіш для роботи з вікнами

Закрити вікно (вихід з програми)

Читайте также:  Тест на знание windows с ответами

Перехід між вікнами

Відкриття контекстного меню активного об’єкта

 1. Інформатика: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Генеза, 2009. – 296 с.: іл.

Источник

Основные элементы окна Windows XP

Понятие окна Windows

Окна – один из основных, самых важных элементов Windows. В их честь названа сама операционная система. В виде окон открываются папки, программы, файлы.

Окно — прямоугольная область экрана (встречаются и экзотические по форме окна: круглые и фигурные, в основном это генераторы серийных ключей и мультимедиа проигрыватели). В окне выводится содержимое папок, дисков, запущенные программы, создаваемые документы, а также запросы и сообщения Windows. Окно позволяет управлять открытым объектом.

Различают несколько видов окон Windows:

Окна папок и дисков показывают содержание дисков и папок.

Окна программ (приложений) отображают работу программ, внутри этих окон открываются окна документов.

Окна документов открывают документы, созданные в программах (если они позволяют одновременно работать с несколькими документами). Они открываются и располагаются только внутри окна своей программы, собственного меню не имеют. Содержание каждого такого окна может быть сохранено в отдельном файле.

Диалоговые окна встречаются во время работы с прикладными программами и самой операционной системой. Обычно они нужны для настроек, выбора способа действия или его подтверждения. К диалоговым относятся и окна сообщений операционной системы.

Структура окна Windows

Окна оформлены в одном стиле, имеют общие для всех элементы и ведут себя практически одинаково.

Основные элементы окон Windows:

· Строка заголовка. Слева на ней находится системный значок (щелчок на нем вызывает системное меню окна, двойной щелчок окно закрывает), рядом со значком, в зависимости от типа окна — имя открытой папки (или путь к этой папке, зависит от настроек); имя документа и название программы, в которой он открыт; название диалогового окна, справа расположены:

· Кнопки управления окном: свернуть на панель задач, развернуть во весь экран (свернуть в окно), закрыть.

· Строка меню. У каждого окна диска, папки, программы есть собственная строка меню, зачастую не похожая на другие, а некоторые программы вообще этой строки не имеют. В строке меню расположены названия команд, такие как Файл, Правка, Вид, Справка и другие, при щелчке на которых открывается меню, позволяющее выбрать различные команды.

· Панель инструментов . В каждом окне есть своя панель инструментов, она содержит значки, как правило, дублирующие самые часто используемые команды, находящиеся в списке команд строки меню. Предназначена для ускорения работы в окне папки, программы и большего удобства для пользователя.

· Адресная строка . Довольно важный элемент окна, обеспечивает удобную навигацию, быстрый переход по структуре папок на компьютере. А также быстрый поиск папки или файла по адресу их местоположения. В адресную строку, к примеру, в браузере вводят данные веб-страницы (URL-адрес), благодаря чему мы и «гуляем» по Интернету.

· Панель типичных задач . Расположена в левой части окна и позволяет выполнять различные задачи, в зависимости от его содержимого.

· Рабочее поле . Основная часть окна, в ее пространстве расположены диски, файлы и папки (если это окно папки), для Word рабочим полем является лист.

· Полоса прокрутки . Этот элемент окна появляется в том случае, когда информация не помещается в окне по ширине или высоте. Таким образом, перемещая движок лифта, можно просмотреть все содержимое окна по вертикали или по горизонтали.

· Строка состояния . Располагается внизу окна (ее наличие обусловлено настройками окна или программы). Она показывает служебную информацию. Так, в программе MS Word строка состояния показывает количество страниц и разделов в документе, язык текста и другую информацию.

Таковы основные элементы практически любого окна Windows.

Источник

Окна в Windows: что это такое, их виды и как сними работать

Всем привет! Продолжаем с вами изучать компьютерную грамотность. И если вы читали мои предыдущие статьи, то тогда вы уже много знаете и умеете.

Думаю, что сейчас нет такого человека кто не сталкивался бы с таким понятием как – окно Windows. Но, а если вы являетесь таковым, то уж вам точно следует прочитать эту статью до конца.

А для тех, кто уже имеет представление об этом тоже будет неплохо ознакомиться с этим материалом.

Почему? Спросите вы.

Да потому что вся работа за компьютером где установлена операционная система виндовс связана с управлением этими самыми окнами. И вы просто можете не знать всех тонкостей и нюансов работы с ними.

А в этой самой статье мы как раз и рассмотрим их.

Читайте также:  К чему привязана лицензия windows 7

Что это такое

Как мы уже знаем из одной из предыдущих статей – Windows в переводе означает «окна».

Они являются отличительной частью этой ОС. С их помощью пользователям предоставили более удобную работу с приложениями, программами, файлами и папками.

И как наверно вы уже заметили, чтобы вы не открыли это, отображается в прямоугольной области. Вот эта область и называется окно.

Основные виды

В зависимости от тех задач, которые предстоит выполнить пользователю окна можно подразделить на следующие виды;

 • Программные (приложений)
 • Документы
 • Запросов
 • Контекстных меню
 • Диалоговые
 • Активные

Программные (приложений)

Используют для открытия программ и приложений, установленных на ваш компьютер. И представляют они рабочую область в которой присутствуют разные элементы управления приложением или программой.

Более подробно о компьютерных программах и приложениях можете почитать здесь.

Документы

Открываются они только в окне своего приложения и отображаются в них документы, созданные в программах для Windows.

После открытия становится доступна рабочая область в которой создается или редактируется различная информация с помощью устройств ввода таких как клавиатура и компьютерная мышь.

Ярким примером является документ Word.

Запросы

Они появляются поверх всех остальных во время работы за ПК. В них отображаются запросы на подтверждение тех или иных действий или содержит запрос на определенную информацию.

Для них существует два действия предоставить ответ на запрос или подтвердить действие, или просто закрыть.

Еще их называют диалоговые, а они в свою очередь могут быть:

Модальные – это окна после появления которых блокируется приложение, и чтобы продолжить работу здесь следует завершить все действия.

По предложенным действиям их можно подразделить на три типа:

 • Требуется ввести определенную информацию
 • Оповещает пользователя о каких-либо совершённых действиях
 • Предлагает завершить или продолжить работу приложения

Немодальные – после появления приложение продолжает работать. Его можно свернуть или закрыть и продолжить работу в приложении.

Контекстное меню

Этот вид окон скрыт от глаз пользователей и вывести их можно нажатием правой кнопкой мыши. Они могут содержать дополнительные команды для программ и приложений.

Всплывающие

В основном они используются системой для информирования или с требованием совершить то или иное действие.

А также они часто появляются при работе в веб – браузерах при посещении различных сайтов. Но их появление можно легко запретить в настройках браузера.

Давайте я расскажу коротко об этих настройках на примере Яндекс.Браузера

Переходим в настройки

Ищем «сайты» и жмем на «расширенные настройки сайтов»

Ставим галочку «разрешены» или «запрещены»

Но эти вопросы мы будем рассматривать в рубрике «Освоение интернета» когда будем с вами изучать веб-браузеры. Так что подписывайтесь на обновления блога чтобы не пропустить.

О том, как это сделать можете почитать здесь.

Активные

Активным окном называют то которое расположено поверх остальных и в котором мы на данный момент работаем. Также можно встретить такое название как «рабочее окно».

При работе с несколькими окнами переключаться между ними можно с помощью мыши или горячих клавиш клавиатуры.

С видами разобрались. Думаю, что все понятно. Если нет не стесняйтесь задавайте вопросы в комментариях.

Теперь давайте переходить непосредственно к работе.

Работа с окнами Windows

Любое окно включает в себя элементы управления. Они могут отличаться в зависимости от того какой тип окна открыт. Но основные всё-таки присутствуют во всех видах.

Давайте разберем максимальное количество элементов на примере папки «мой компьютер». Так как с папками приходится работать очень часто.

Элементы управления

И так как мы видим на скриншоте показаны где располагаются основные элементы и их названия.

1 Системный значок

Этот значок находится верхнем левом углу и при нажатии на него открывается меню управления.

С помощью которого можно выполнить в зависимости от его расположения на мониторе следующие действия;

 • Восстановить
 • Переместить
 • Изменить размер
 • Свернуть
 • Развернуть
 • Закрыть

2 Заголовок

Выводится вверху и отображает название открытого объекта. В нашем случае «Этот компьютер». Если окно является активным, то он подсвечивается более ярким цветом.

При двукратном нажатии мыши на заголовок, оно раскроется до размеров вашего экрана.

3 Панель быстрого доступа

С помощью отображаемых иконок можно к примеру, посмотреть свойства открытого окна или создать папку в рабочей области.

Также можно настроить отображение элементов.

Для этого жмем на стрелочку, расположенную рядом со значками и ставим галочки напротив тех значков, которые должны отображаться.

А также здесь можно выбрать место расположения этой панели.

4 Кнопки управления

С помощью этих кнопок можно свернуть, развернуть или закрыть окно.

5 Строка меню и панель инструментов

Расположена она под заголовком и содержит пункты при нажатии на которые мы получаем доступ к определенным командам в панели инструментов.

Читайте также:  Как автоматически запустить высокоскоростное подключение на windows 10

Команды различны для разных видов окон все зависит от того какую задачу они выполняют.

6 Панель задач (инструментов)

В панели в нашем случае предоставляется быстрый доступ к папкам и файлам наиболее просматриваемым.

Если это окно приложений, то там могут быть доступны к выполнению определенные задачи.

8 Адресная строка

С помощью этой строки возможен быстрый переход к другим папкам и разделам нажав на стрелку рядом с названием открытого раздела

Или же можно просто ввести соответствующий адрес папки.

Но как показывает практика эти варианты не очень удобны. Проще воспользоваться «Панелью задач».

9 Рабочая область

Это самая большая область, в которой располагаются объекты находящиеся внутри папки.

10 Кнопки отображения элементов

С помощью этих кнопок возможно настроить отображение объектов в виде таблицы или больших эскизов.

11 Строка состояния

Строка состояния выполняет информационную роль.
Сколько находится объектов в папке и сколько из них выбрано

12 Полоса прокрутки

Появляется если объекты не умещаются в рабочей области. И чтобы посмотреть невидные глазу требуется прокрутить вниз или бок. Наведя курсор на полосу и зажав левую кнопку компьютерной мыши.

13 Угол и границы

Наведя курсор мыши на угол или границу и нажав левую кнопку мыши можно увеличить или уменьшить размеры окна двигая компьютерную мышь по столу.

Дополнительные элементы

Еще хотелось бы отметить два элемента управления находящихся на панели задач рабочего стола

Если вы незнакомы с рабочем столом и панелью задач в операционной системе виндовс то рекомендую прочитать статью про «Рабочий стол Windows»

Свернуть все окна

Эта кнопка находится в правом углу панели задач

Организация отображения окон

Для организации открытых окон следует навести курсор мыши на свободную область панели задач и нажать правой кнопкой в появившемся меню выбираем нужную нам настройку.

Элементы управления в диалоговых окнах

Наличие этих элементов (не обязательно всех сразу) выделяют их от всех других.

Вкладки – как правило располагаются под заголовком

Флажки – используются для отображения различных параметров со значением «да» или «нет». Если галочка стоит в квадратике, то «да» если ее там нет, то тогда «нет»

Радиокнопки – предоставляют возможность выбора одного варианта из нескольких.

Текстовые поля – используются для ввода определенной информации которая должна будет использоваться в программе.

Цифровые счётчики – используются для ввода числовых значение путем нажатия стрелок вверх или вниз.

Списки – предоставляется для выбора определенного значения.

Раскрывающиеся списки – нажав стрелку открывается список и после выбора нужного значения оно будет отображается.

Ползунковые регуляторы – с помощью них выбираем значение из определенного диапазона.

Командные кнопки – нужны для выбора определенного действия. Например, сохранить, применить, отмена и.т.д.

Горячие клавиши

Для более быстрой работы за компьютером часть операций по управлению можно выполнять с помощью клавиш клавиатуры.

Давайте рассмотрим какие именно сочетания клавиш применяются при работе с окнами.

1 Alt+Tab – переключение между открытыми окнами

После нажатия клавиш появится панель где будут располагаться все открытые в данный момент окна.

И не отпуская клавишу Alt нажимаем кнопку Tab переключаясь между ними. После выбора нужного отпускаем обе кнопки.

2 Свернуть и развернуть все окна отобразив или скрыв рабочий стол

3 Свернуть и развернуть активное окно

4 Закрыть активное окно

5 Последовательно перебирать иконки панели задач

6 Запустить приложение иконка которого закреплена на панели задач и соответствует цифрам от 0 до 9

7 Сворачивает все окна кроме активного (вторым нажатие развернуть)

8 Сместить окно к левому краю вашего экрана

Win + стрелка влево

9 Сместить окно к правому краю вашего экрана

Win + стрелка в право

10 Развернуть на весь экран. Если оно было смещено к краю экрана, то оно займет позицию в верхней части экрана заняв четверть экрана

Win + стрелка вверх

11 Сворачивает активное окно. Если оно было смещено к краю экрана, то оно займет позицию в нижней части экрана заняв четверть экрана

12 Если у вас несколько мониторов, то сочетание этих клавиш поможет перенести окно на другой монитор

Win + Shift + стрелка влево или вправо

Мнение автора

В моей практике мне очень часто приходилось пользоваться всеми элементами управления окнами так как я раньше проходил службу в УИС и работать за компьютером приходилось очень часто.

И скажу я вам одно что неважно в каких именно целях вы решили использовать компьютер для ведения бизнеса или просто в домашних условиях.

Вам просто необходимо понимать его и уметь на нем работать. А помогут вам в этом 25 бесплатных видеоуроков компьютерной грамотности .

На этом все ждите новых статей на блоге пишите комментарии делитесь информацией в социальных сетях. Всем пока.

Источник

Adblock
detector